Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Przyjaciele „Tygryska” w okresie 1.01.2013 – 31.12.2013 r.

W zajęciach edukacyjno – teatralnych Teatrzyku TYGRYSEK w szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach i w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie w roku 2013 uczestniczyło (stale lub okresowo) 68 dzieci.
Odbywały się również próby i warsztaty międzyszkolne w następujących placówkach:
• Dom Kultury w Łomiankach
• Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie
• Ośrodek Akademii Łucznica w Łucznicy
• Młodz. Dom Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku
• Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Zrealizowano następujące zadania:

 Cotygodniowe zajęcia edukacyjne z zakresu dykcji, interpretacji tekstów literackich, ruchu scenicznego, mimiki, gestu, ćwiczeń wokalnych, rytmicznych i tanecznych w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo dla każdego uczestnika.

– ​Tworzenie teatru – próby następujących spektakli:

1. „Wilczysko” – scenariusz Z. Wróblewskiej na podst. „Czerwonych Kapturków” Z. Wójcik
2. „Król Malowany” – scen. Z. Wróblewskiej na podst. tekstów Urszuli Kozioł
3. „Brzechwałki” – inscenizacje wierszy J. Brzechwy wg scenariuszy Z. Wróblewskiej
4. Etiudy do spekt. „Ptasie Plotki” – scen. Z. Wróblewskiej na podst. wiersza J. Brzechwy
5. „Piraci” – według scenariusza E. Gorzkiej – Kmieć
6. „Wigilia” – scenariusz A. Wróblewska i Z. Wróblewska

 Spotkania i warsztaty z ludźmi sztuki: warsztaty recenzenckie i teatralne dla uczestników festiwalu PUCHAR UŚMIECHU w Krośnie.

 Udział w XXXI Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”: chętne dzieci przygotowano do udziału w Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” (11 uczniów). Finalistą został Michał Stefański, uczeń kl. I Szk. Podst. nr 1 w Łomiankach

 2 wycieczki do teatrów profesjonalnych:
7 grudnia 2013 r. – spektakl „Koziołek Matołek” w Teatrze na Woli (25 dzieci)
14 grudnia 2013 r. – spektakl „Opowieść Wigilijna” w Teatrze Lalka (10 dzieci)

 Prezentacje teatralne:

13.01.13 – w Domu Kultury w Łomiankach w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 2013;
​ spektakl „Wigilia”
16.01.13 – w Domu Kultury w Łomiankach udział w Przeglądzie Jasełkowym – „Wigilia”
11.04.13 – występ w SP 1 w Łomiankach – „Wilczysko”
17.04.13 – w przeglądzie teatralnym ŁATA w Domu Kultury w Łomiankach – 2 spektakle:
„Wilczysko” i „Piraci”
19.04.13 – występ podczas przeglądu w Bielańskim Ośrodku Kultury W DOBREJ FORMIE:
​ spektakl „Piraci”
25.08.13 – w Ośrodku Akademii Łucznica: prezentacja scenek opracowanych podczas zajęć
​ teatralnych w Łucznicy

12.10.13 – „Wilczysko” oraz fragmenty „Króla Malowanego” podczas prezentacji osiągnięć
​ VI Wakacyjnych Warsztatów „Wokół Teatru”
18.10.13 – prezentacja konkursowa „Wilczyska” podczas XXXI Międzynarodowego Festiwalu
​ Teatrów Dzieci i Młodzieży PUCHAR UŚMIECHU w Krośnie

 Udział w przeglądach i festiwalach:

17.04.13 – w przeglądzie teatralnym ŁATA w Domu Kultury w Łomiankach
19.04.13 – w przeglądzie teatralnym w Bielańskim Ośrodku Kultury W DOBREJ FORMIE
17 – 19.10.13 – w XXXI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży PUCHAR
​ UŚMIECHU w Krośnie

W sierpniu 2013 zorganizowano po raz szósty Wakacyjne Warsztaty Artystyczne „Wokół Teatru” w ośrodku pracy twórczej Akademii Łucznica w Łucznicy (12-dniowe, dla 20 uczestników). Oprócz zajęć teatralnych i muzycznych zakończonych prezentacjami dla rodziców i gości ośrodka odbyły się warsztaty ceramiczne, batikowe i malarskie, a także wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na powietrzu oraz nauka gry w szachy zakończona turniejem szachowym.

————————————————————————————————————————

W roku 2013 działalność Stowarzyszenia finansowana była: z opłat za zajęcia, z dotacji Urzędu Miasta i Gminy Łomianki na 2 zadania oraz darowizn odpisów 1% podatków.
Stowarzyszenie zgodnie ze statutem nie czerpie zysków z prowadzonej działalności, a wszystkie posiadane środki finansowe wykorzystywane są wyłącznie na cele statutowe.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pracują społecznie.
Wszelkie prace Członków Stowarzyszenia – polegające np. na pomocy przy budowaniu i transporcie dekoracji, organizacji występów, opiece podczas przejazdów – wykonywane są nieodpłatnie przez rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach.
Autorskie scenariusze spektakli i adaptacje sceniczne, koncepcje reżyserskie, scenograficzne i muzyczne (również własne kompozycje) opracowują instruktorzy.

​Za Zarząd:

Sylwia Pieńkowska – Prezes Zarządu