walne zebranie

Drodzy Przyjaciele Tygryska,
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Społecznego
Stowarzyszenia Edukacyjno – Teatralnego Przyjaciele,,Tygryska”
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie przy uliry Rudzkiej 6
w dniu 08 stycznia 2014 r (środa o godz. 17.00 (ll termin o godz. 17.30) w sali 32.
Proponowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Protokolanta
2. Odczytanie lisy obecności
3. Odczytanie porządku obrad oraz przyjęcie ewentualnych uzupełnień
4. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie tj. określenie zakresu prowadzonej przez
Stowarzyszenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
5. Wolne wnioski
6. zakończenie zebrania