opłaty za zajęcia teatralne

Prosimy o dokonywanie opłat za zajęcia teatralne – po 50 zl miesięcznie za rok 2013/2014, na numer konta w Mazowieckim Banku Spółdzielczym:

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne Przyjaciele „Tygryska”
ul. Gwiaździsta 35; 01-651 Warszawa

65 8009 0007 0017 1289 2001 0001